Glasbena terapija na Pediatrični kliniki Ljubljana - Oddelek za otroško hematologijo in onkologijo

Musiktherapie in der Kinderonkologie, Kinderklinik Ljubljana (Foto: Jana Župančič Grašič)

Enkrat tedensko delam na oddelku Pediatrične klinike Ljubljana. Slika kaže skupino otrok. Velikokrat pa delam glasbeno terapevtsko v bolniški sobi, individualno z otrokom/mladostnikom pa tudi njihovimi svojci. Claudia Knoll