GLASBENA TERAPIJA Z OTROKI

Glasbena terapija je strokovna praksa, ki spodbuja otrokov celostni razvoj. Posebej je osredo­točena na trenutne potrebe otroka in razvoj njegovih sposobnosti na čustveni, psiho-socialni in telesni ravni.

 

 

KOMU JE NAMENJENA?

  • Glasbena terapija je namenjena vsem otrokom.
  • Posebej v korist je otrokom, ki imajo krajšo koncentracijo in se težje osredotočijo, so bolj počasni v razvoju govora ali imajo druge posebnosti.
  • Prav tako lahko z glasbeno terapijo pomagamo otrokom, ki so zelo zadržani in se težje vključujejo v skupine.
  • Glasbena terapija uspešno podpira otroke z motnjami v duševnem razvoju, z motnjami avtističnega sprektra, s cerebralno paralizo ter otroke z življenje ogrožajočimi bolezni - saj njim in njihovim družinamo lahko bistveno izboljšuje kvaliteto življenja. 
  • Glasba lahko motivira otroke k izboljšanju motoričnih spretnosti. Tudi otroci, ki so gibalno zelo močno ovirani lahko sodelujejo v glasbeni terapiji.
  • Otroci, ki sicer zelo težko stopijo v kontakt z drugimi ljudmi ali se socialnemu stiku popolnoma izognejo, najdejo v glasbeni terapiji nevsiljiv način sobivanja in sporazumevanja z okoljem in sočlovekom, ki jim omogoča majhne korake naprej v socialnem razvoju. Prav to pomaga tudi celotni družini otroka pri razumevanju in komunikaciji z njim.
  • Na psihični ravni lahko z glasbeno terapijo pomagamo otrokom v stiski, kot na primer pri travmatičnih izgubah v družini ali prijateljskem krogu.
  • Otrokom, ki ne morejo govoriti ali imajo težave z verbalnim izražanjem, ponudi glasbena terapija alternativne načine izražanja in sporazumevanja ter jim omogoča tako tudi nove možnosti psiho-socialnega razvoja.

ZAKAJ GLASBA?

Glasba ima neposreden dostop do človeko­vega čustvenega in podzavest­nega sveta, zato je primerna v terapevtskem okviru.

Glasbena govorica je prirojena vsakemu človeku ter mu tako nudi komuni­kacijo na najpristnejši način s soljudmi in okoljem.

AKTIVNO USTVARJANJE GLASBE

Uporabljen pristop temelji na kreativno-improvizirani metodi glasbene terapije. Otroci ustvarjajo lastno glasbo, ki služi kot svojevrstno sredstvo sporazume­vanja in ustvarjalnosti.

 

Z otroki delamo individualno, v majhni skupini ali skupaj z njegovo družino - glede na potrebe otroka.

 

Trajanje terapije: 30min do 45min - odvisno od potreb in možnosti otroka

Pogostost: srečanja potekajo običajno enkrat tedensko

Ponudbo najdete tukaj.

 

 

 

Če vas zanima glasbena terapija za vašega otroka, nas pokličite ali pošljete mail.

Telefon: 031 266 684

Email:  institutknoll@yahoo.com

Download
Glasbena terapija za otroke, mladostnike in odrasle ljudi s posebnimi potrebami - letak
GT za ljudi s posebnimi potrebami_letak.
Adobe Acrobat Dokument 355.5 KB