KAJ JE GLASBENA TERAPIJA ?

 

 

Glasbena terapija je strokovna praksa, v kateri igra osrednjo vlogo trosmerni proces med terapevtom, klientom in glasbo, pri čemer uporaba glasbe klientom nudi varno okolje, kjer se lahko srečajo s svojo stisko, jo izrazijo, preoblikujejo in ozdravijo.

 

Razlog za uporabo glasbe v terapevtske namene je dejstvo, da je glasba medij, ki ima neposreden dostop do človeko­vega čustvenega in podzavest­nega sveta.

Glasbena govorica je prirojena vsakemu človeku ter mu tako nudi komunikacijo na najpristnejši način s soljudmi in okoljem.

 

Tukaj uporabljen pristop temelji na kreativno-improvizirani metodi glasbene terapije. Prisotni ustvarjajo lastno glasbo, ki služi kot svojevrstno sredstvo spora­zumevanja. Z istočasnim ustvar­janjem novega odnosa preko glasbe in pogovora med terapevtom in klientom, poizkušava spremeniti in popraviti škodljive vzorce, ki zaustavljajo posameznikov razvoj in napredek.

 

Glasbeno terapijo lahko izvajava z otroki, odraslimi in starostniki, ki imajo določene fizične, čustvene, psihološke ali duševne potrebe in stiske. V današnjem času pa so posamezne tehnike izredno uporabne tudi za preventivno delo in sproščanje stresa tudi za širšo populacijo.

 

Definicija svetovne organizacije za glasbeno terapijo:


»Glasbena terapija je uporaba glasbe in/ali glasbenih elementov (zvok, ritem, melodija, harmonija) s strani kvalificiranega glasbenega terapevta, s klientom ali skupino, v procesu, ustvarjenem za omogočanje in spodbujanje komunikacije, odnosov, učenja, mobilizacije, izražanja, samo-organizacije in drugih relevantnih terapevtskih ciljev z namenom, da bi zadovoljili fizične, čustvene, mentalne, socialne in kognitivne potrebe.

Glasbena terapija spodbuja razvoj možnosti in/ali rehabilitacijo funkcij posameznika, tako da le-ta lahko doseže boljšo intra- in interpersonalno integracijo in s tem boljšo kvaliteto življenja skozi preventivo, rehabilitacijo ali obravnavo.«

(WFMT, 1997)