Dodatni do priporočene literature si lahko odgledate tudi objavljeni članki o glasbeni terapiji v rubriki galerija.

Priporočljiva literatura o glasbeni terapiji:

 

 

Alvin, Juliette (1991): Music Therapy. Steiner and Bell, London.

 

Baker, Felicity/ Tony Wigram (2005): Songwriting. methods, techniques and clinical applications for music therapy. Jessica Kingsley Publishers, London.

 

Bruscia, Kenneth.E (1998): Defining Music Therapy, 2nd edn, Barcelona Publishers, Gilsum.

 

Bucik, Katja / Caf, Bojana (2012): Izzivi umetnostne terapije. Zbornik prispevkov. Slovensko Združenje Umetnostnih Terapevtov: Ljubljana.

Darnley-Smith Rachel/ Helen M. Patey (2003): Music Therapy. SAGE Publications, London.

 

Knoll, Špela Loti (2011): Animacija z umetnostnim izražanjem [Elektronski vir]:  gradivo za 2. letnik / Špela Loti Knoll. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC.

 

Knoll, Špela Loti/ Claudia Knoll (2009): Short-term Music Therapy in War-Affected Areas, Slovensko Združenje Umetnostnih Terapevtov: Maribor.

Knoll, Claudia & Susanne Metzner (2008): Improvisation über Leben und Tod. Zur Bedeutung von Endlichkeit für die Musiktherapie, Verlag Dr. Müller: Saarbrücken

Knoll, Claudia/ Špela Loti Knoll (2008): ‘The meaning of Music in Music Therapy: Case Studies of Different Clients’ v Caf, B. & B. Cajno (2008) Oblike in metode dela v umetnostni terapiji, zbornik prispevkov, Slovensko Združenje Umetnostnih Terapevtov: Maribor

Knoll, Špela Loti (2006): ‘Otroci s posebnimi potrebami skozi oči glasbene terapije’ v Založnik, B. (2006) Otroci s posebnimi potrebami: integracija in inkluzija, Educa, Nova Gorica

Oldfield Amelia (2006):  Interactive Music Therapy - A Possitive Approach. Jessica Kingsley Publishers, London.

 

Pavlicevic Mercedes (2003): Groups in Music. Jessica Kingsley Publishers, London.

 

Wigram, Tony/Nygaard Pedersen, Inge/Bonde, Lars Ole (2003): A Comprehensive  Guide to Music Therapy Theory, Clinical Practice, Research and Training, Jessica Kingsley Publishers, London.