Aktualni strokovni dnevi


Pretekli strokovni dnevi - če vas tematika zanima, nas kontaktirajte.

Lahko razpisujemo nov termin ali dogovorimo za izvedbo v vaši ustanovi.

Download
VABILO
Demenca in glasba_2019.pdf
Adobe Acrobat Dokument 677.4 KB
Download
PRIJAVNICA
prijavnica_strokovni dan.docx
Microsoft Word Dokument 138.1 KB

The english invitation, program and application form you will find here: "International symposium".

Imamo še nekaj prostih mest - prijavite se lahko še do 31.1.2019.

Z velikim veseljem naznanjamo drugi mednarodni simpozij, ki ga organizira Kulturni center Veleposlaništva Madžarske, Balassijev inštitut Ljubljana, v sodelovanju z Inštitutom Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo Kranj. Gostili bomo odlične govorce na temo glasbene terapije z otroki z avtizmom. Glavna bo dr. Tali Gottfried iz Izraela, ki bo predstavila model Vključevanje staršev otrok z avtizmom v glasbeno-terapevtski proces, ki ga je razvila v sklopu svojega doktorskega dela na Univerzi v Aalborgu na Danskem. Gostili bomo tudi uveljavljeno nemško glasbeno terapevtko, specializirano za področje avtizma, dr. Karin Schumacher. 

 

Analize primerov različnih glasbenih terapevtov nam ponujajo vpogled v glasbeno-terapevtsko okolje. Na okrogli mizi, ki jo bo moderirala Claudia Knoll, bodo vsi govorci razpravljali o pomembni problematiki, ki zadeva glasbeno terapijo za otroke z motnjo avtističnega spektra. 

 

Popoldne se bo mogoče udeležiti izkustvenih delavnic. Vsak udeleženec lahko izbira med tremi delavnicami, ki jih bodo izvajali glasbeni terapevti iz Izraela, Nemčije in Madžarske. V čast si štejemo, da bomo lahko za zaključek simpozija primierno predstavili dokumentarni film »Operation syncopation«, ki predstavlja delo dr. Amelie Oldfield, glasbene terapevtke, profesorice in raziskovalke iz Cambridga, Velika Britanija. Filmu bo sledila razprava.

 

Za posamezne glasbene točke bodo poskrbeli mladi glasbeniki z avtizmom, ki obiskujejo pouk na zasebnem glasbenem centru DoReMi na Bledu.

 

Na simpozij vabimo udeležence iz Slovenije in tujine, vključno starše, skrbnike in terapevte z različnih področij, ki delajo z otroki z motnjo avtističnega spektra, prav tako pa tudi glasbene terapevte in druge, ki jih to področje zanima. 

 

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku. Za prevod v slovenščino bo poskrbljeno v majhni skupini. V prijavnici, prosim, navedite, če želite prevajanje.

 

Prijava:

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov: institutknoll@yahoo.com

in plačajte kotizacijo na spodnji TRR:

Hranilnica LON, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, TRR: SI56 6000 0000 0444 331

 

Kotizacija znaša:

do 21. 12. 2018 (zgodnja prijava): 60€ (40€ za redne študente in brezposelne osebe)

do 31. 01. 2019 (redna cena): 80€ (60€ za redne študente in brezposelne osebe)

 

Lokacija dogodka: Balassijev inštitut Ljubljana, Barvarska steza 8, Vila Urbana, 1000 Ljubljana

Organizacijski odbor: Claudia Knoll, Polona Štule, Patricija Lovišček

Inštitut Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo, Kranj, Slovenija

 

Download
Prijavnica na simpozij
prijavnica_slovenščina.docx
Microsoft Word Dokument 312.4 KB
Download
Celotni program simpozija
Program z vsemi povzetki predavanj in delavnic najdete tukaj. Angleško različico pa v rubriki "international symposium".
Simpozij Ljubljana_16.2.2019_SLO.pdf
Adobe Acrobat Dokument 809.5 KB

minuli dogodki:

Download
Vabilo na strokovni dan
Srečanja v glasbi_strokovni dan_14.4.201
Adobe Acrobat Dokument 1.0 MB

Prijava do 25. 09. 2017 na naslov drustvoskos@gmail.com

 

Organizacija dogodka in več informacij o programu: www.drustvozasupervizijo.com


LOU GHIRLANDO - BIOGRAFIJA

 

Lou je dramska terapevtka, registrirana na Angleškem ministrstvu za zdravstvene poklice, sicer pa deluje kot samostojna dramska terapevtka na Malti. Sprva je delala na področju socialnega dela z gledališko igro, kjer je ustanovila in kot direktorica vodila Opening Doors Association, ki podpira možnosti vključitve odraslih z motnjo v duševnem razvoju na področju ustvarjalnega izražanja. Kmalu za tem je izbrala študij dramske terapije na Roehampton University v Londonu. Dokončala ga je s posebnim odlikovanjem svoje dizertacije, ki je obravnavala tematiko pomena metafor in podpornega terapevtskega odnosa pri delu z ženskami, žrtvami nasilja v partnerskih odnosih.

 

Lou deluje kot samostojna dramska terapevtka na Malti v različnih okoljih in vladnih agencijah, nevladnih organizacijah in v privatni praksi. Delala je z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, odraslimi po rehabilitaciji odvisnosti od drog, z otroki in odraslimi z motnjami v duševnem razvoju in z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Še posebno jo zanima delo na področju motenj hranjenja, kjer sodeluje z Dar Kenn Għal Saħħtek na specialni kliniki na Malti.

 

Je predsednica Združenja za umetnostne terapije na Malti, ki se trudi za uveljavljane tega poklica.

 

Poleg delovanja na področju dramske terapije je tudi gostujoča predavateljica za področje pedagogike na Univerzi na Malti na oddelkih za psihiatrijo, inkluzivno pedagogiko, specialno pedagogiko in dramske študije.

 

 

Drama kot paradigma človeškega razvoja – predavanje in delavnica

 

Predavanje bo govorilo o paradigmi dramske terapevtke Sue Jennings, ki govori o “embodiment-projection role (EPR)” kot paraleli razvojni paradigmi. Predavanje bo ponudilo teoretična izhodišča in primere uporabe te paradigme znotraj dramske terapije in sicer kot metoda dela ter orodje za postavljanje ocenjevalnih diagnoz klientov. Še poseben poudarek bo namenjen postavitvi človeka na oder, kjer se sreča z ritmom, glasbo in senzornimi igrami kot so značilne za normalen zgodnji razvoj posameznika pa tudi kot sredstvo dela na vzorcih navezanosti.

 

Delavnica bo praktično in izkustveno nadaljevanje predavanja, ki bo udeležence popeljala skozi koncept “EPR” paradigme. Prostor bo namenjen tudi refleksiji in procesiranju izkušnje.

 


Vabljeni na V. SIMPOZIJ GLASBENE TERAPIJE

 

Že peti simpozij po vrsti, ki ga v dveh letih delovanja pripravlja Inštitut Knoll,

je tokrat vsebinsko namenjen ljudem, klientom, ki jih srečamo v kontekstu glasbene terapije.

Primere dela bodo v celoti pripravile študentke prve generacije študija glasbene terapije, ki so v lanskem študijskem letu prvič opravljale daljšo prakso. Predstavile bodo študije primerov s področja dela s starostniki, z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju in fizičnimi omejitvami in z otroki s spektroavtistično motnjo. V razpravah bomo dali prostor razmišljanju o vlogi glasbenega terapevta in odnosih, ki se razvijajo med terapevti in klienti.

Prijava in plačilo kotizacije do petka, 7.10.2016, na naslov: institutknoll@yahoo.com

 

Kotizacija znaša 60€, za redne študente in brezposelne osebe pa 40€.


Download
Vabilo in prijavnica
vabilo na V. simpozij_prijavnica.docx
Microsoft Word Dokument 36.5 KB

                       VABLJENI NA IV. SIMPOZIJ

Prijava in plačilo kotizacije do 25.03.2016 na naslov: institutknoll@yahoo.com

 

Kotizacija simpozija je 60€, za redne študente in brezposelne osebe pa 40€.

Aleksandra Schuller: V telesu izkušeno, v ustvarjalnem procesu izraženo in prepoznano: o terapevtskih potencialih gibalno-plesne in integrativne umetnostne terapije

 

Umetnostno-terapevtski proces je hkrati soroden in različen od ustvarjalnega procesa kot umetniške prakse kakor tudi od ustvarjalnega procesa kot umetnostno-pedagoške dejavnosti. Tako kot so si te tri vrste ustvarjalnih procesov sorodne po uporabi umetnostnih izraznih sredstev in po potencialu, da porajajo dela z izpostavljenimi estetskimi kvalitetami in umetniško vrednostjo, se med seboj tudi razlikujejo po svoji primarni usmerjenosti/funkciji in z njo povezanimi značilnostmi konteksta, v katerem potekajo. Vsaka vrsta ima jasno izraženo svojo osnovno oziroma prevladujočo noto (umetniško ustvarjanje, pedagoški proces ali terapevtsko delo), v kateri se lahko pojavlja tudi prisotnost kvalitet drugih dveh oblik ustvarjalnih procesov. Tako se npr. tudi v ustvarjalno-terapevtskem procesu, ki ne vsebuje niti osebnostnega niti estetskega vrednotenja in čigar primarna funkcija je kar najbolj varno, svobodno, pozorno in čuteče (samo)raziskovanje preko enega ali več umetnostnih izraznih sredstev/medijev, kot stranski produkt lahko ustvarijo dela visoke estetske vrednosti ali pojavijo pomembni uvidi v možnosti izkustvenega učenja; vendar to ni primarni fokus niti cilj umetnostno-terapevtskega dela.

 

Predavanje in izkustvena delavnica bosta predstavila osnovne značilnosti ustvarjalno-terapevtskega procesa v eni izmed umetnostno-terapevtskih modalitet, v gibalno-plesni terapiji: raziskovali bomo védenje telesa; govorili o telesnem/gibalnem spominu, o telesni empatiji in uglaševanju; o pomenu t.i. utelešene prisotnosti v procesu ustvarjanja ter v odnosu med terapevtom in klientom; o odprtosti za novo in drugačno, o spoštovanju darov in izzivov vsakega posameznika; o kultiviranju zaznavanja lepote in njeni transformacijski moči; o varnosti in zaupnosti, ki sta predpogoj za pogum, ki ga potrebujeta oba, terapevt in klient, za vstopanje v (ne)znano; za avtentično srečanje s seboj in z drugim(i) kakor tudi z izraznim medijem. Udeleženci bodo skozi osebno izkušnjo spoznali nekaj principov dela v plesno-gibalni terapiji, ki obsega širok spekter pristopov od opazovanja/analize gibanja do pričevanja gibanju: naše izhodišče bo v telesu/gibanju, v ustvarjalno-raziskovalnem procesu pa bomo uporabljali tudi likovne materiale in glas/glasbila/zvočila.

 

 

 

CV Dr. Aleksandra Schuller je samostojna pedagoginja v kulturi in docentka za kulturne študije na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije. V letih 2009-2012 se je pri dr. Janet Adler specializirala v Avtentičnem gibanju (Authentic Movement), ki sodi med osrednje pristope v sodobni plesno-gibalni terapiji, njegovi principi pa so pogosto integrirani v umetniške, pedagoške, na telo orientirane (psiho)terapevtske prakse in nekatere oblike supervizije. Leta 2011 je v slovenski prostor uvedla možnost redne AG prakse, ki danes poteka v obliki malih skupin in/ali individualno. V svojem strokovnem delovanju Schullerjeva interdisciplinarno povezuje področja pomoči, učenja in raziskovanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi; skozi izkušnje specifičnih delovnih kontekstov pa razvija različne oblike umetnostno-pedagoškega in umetnostno-terapevtskega dela: od vseživljenjskega in visokošolskega izobraževanja do gibalne/integrativne umetnostne terapije v klinični praksi. Njeno delo je bilo v obliki predavanj, izkustvenih delavnic in objav predstavljeno različnim strokovnim javnostim: na mednarodnih konferencah ECArTE-European Consortium for Arts Therapies Education (2005, 2011); na mednarodnih konferencah Zdravstvena nega v javnem zdravju (2014), Plesna pedagogika (2012), Gledališka pedagogika (2010, 2012); na 11. Študijskih dnevih SKZP, Telo v psihoterapiji (2013); na strokovnih srečanjih SZUT-Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov (2008, 2012) in na 3. simpoziju Inštituta Knoll (2015). Bila je gostujoča predavateljica na specialističnem študiju PZU-Pomoč z umetnostjo na UL PEF (2004-2009), na Oddelku za gledališče in radio UL AGRFT (2002, 2012) in Oddelku za umetnostne terapije Univerze HAN v Nijmegenu (2007, 2015); na podiplomskem programu European Masters in the Science of Performative Creativity Univerze Malta (2008); kontinuirano pa sodeluje s Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg (2009-) ter z Inštitutom Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo Kranj (2015-).

 

E-naslov: aleksandra.schuller@guest.arnes.si

 

 

 

Claudia Knoll: Vloga improvizacije in igre v glasbeni terapiji

 

Prosta glasbena improvizacija je mnogoplastni, spontani in impulzivni proces izmišljanja in sočasnega realiziranja glasbe. Improviziranje je dejanje, ki je v trenutku izvajanja delno nepredvidljivo oz. nepričakovano in je v tem v smislu prostega raziskovanja zelo podobno prosti igri. Improvizacija ima že dolgo tradicijo v različnih glasbenih zvrsteh, naprimer v jazzu in sodobni glasbi. Z uporabo glasbene improvizacije v namen terapevtskega dela v zdravstvenih in psiho-socialnih kontekstih pa so začeli šele pionirji različnih modelov aktivne glasbene terapije v drugi polovici prejšnjega stoletja in kasneje (Alvin, 1965; Nordoff in Robbins, 1975; Priestley, 1975). Na predavanju bodo predstavljene definicije glasbene improvizacije, ki so sprejete na strokovnem nivoju Evropske in Svetovne konfederacije glasbene terapije. Drug poudarek predavanja pa bo na vlogi improvizacije znotraj praktičnega glasbeno-terapevtskega dela. Na podlagi relevantnih teorij iz razvojne psihologije bodo predstavljene vzporednice med vlogo igre v zgodnjem razvoju otroka in vlogo improvizacije ter proste igre v glasbeni terapiji z mladostniki in odraslimi. Osrednjo vlogo v tem zavzema ideja možnostnega prostora, ki ga je Winnicott (1971) uvedel kot abstraktni izraz za psihološko izkustvo med domišljijo in realnostjo, med notranjim in zunanjim svetom posameznikovega doživljanja. Možnostni prostor, ki ga želimo omogočiti tudi v kontekstu glasbene terapije, igra ključno vlogo v razvoju in pri diferenciranju občutka sebe, v razvoju osebnosti, poleg tega pa je osnova za igro, ustvarjalnost, empatijo in ostale dejavnike, ki lahko obogatijo človekove izkušnje in navezanost. Predavanje, študija primera in izkustvena delavnica bodo udeležencem omogočili tako teoretično razmišljanje o dani tematiki, kot tudi osebno izkustvo z glasbeno improvizacijo kot je uporabljena v terapevtskih kontekstih.

 

 

 

CV Claudia Knoll je rojena v Burgu, Nemčija. Leta 2006 na FH Magdeburg-Stendal, Nemčija, diplomirana iz glasbene terapije. Svojo glasbeno-terapevtsko prakso je začela v Psihijatrični bolnišnici v Erfurtu, Nemčija ter v Centru za Umetnostne Terapije (BCAT) v Birminghamu, Anglija. Od leta 2007 deluje kot samostojna glasbena terapevtka v Sloveniji. Trenutno zaključuje magistrski študij Supervizije, osebno in organizacijsko svetovanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Delala je z otroki v sirotišnici (Bosna in Hercegovina), z otroki in odraslimi ljudmi s posebnimi potrebami, z motnjami avtističnega spektra, z dementinimi staro­stniki in odraslimi z mentalnimi težavami, z otroki in mladostniki zbolelimi za rakom. Trenutno deluje z ženskami in otroki v Varni hiši in Materinskem domu Gorenjske in z otroki, mladostniki in odraslimi z motnjami v duševnem razvoju v CUDV Matevža Langusa, Radovljica. Poleg tega vodi individualne, skupinske in družinske terapije v IK - Inštitutu Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo v Kranju. V okviru inštituta IK vodi od leta 2014 triletni študij glasbene terapije in sodeluje kot predavateljica na mednarodnem področju. Individualno in skupinsko supervizijo izvaja v terapevtskih, socialnih ter vzgojno-izobraževalnih kontekstih in je članica Društva za supervizijo. V soavtorstvu je izdala dve knjigi o glasbeni terapiji:

 

Knoll, Claudia in Susanne Metzner (2007). Improvisation über Leben und Tod. Zur Bedeutung von Endlichkeit für die Musiktherapie. VDM Verlag: Saarbrücken.

 

Knoll, Claudia in Špela Loti Knoll (2009): Short-term Music Therapy in War-Affected Areas. Slovensko Združenje Umetnostnih Terapevtov: Maribor.

 

E-naslov: institutknoll@yahoo.com

 

Download
PRIJAVNICA
prijavnica na IV. simpozij.docx
Microsoft Word Dokument 15.5 KB

Na simpozij vabimo študente in strokovnjake iz področja zdravstva, sociale in vzgojo-izobraževanje.

Prav tako pa tudi vsi ostale zaiteresirane. Za udeležbo na simpoziju predznanje ni potreben!

Če ste zamudili rok za prijavo nam pošljete mail z izpolnjeno prijavnico

in prinesete potrdilo o plačilo s seboj na simpozij (registracija udeležencev).

Download
Vabilo na III. simpozij: gibalno-plesna in glasbena terapija
vabilo na III.simpozij.pdf
Adobe Acrobat Dokument 162.2 KB
Download
Prijavnica za simpozij - izpolnite in pošljete na institutknoll@yahoo.com
prijavnica na III. simpozij.docx
Microsoft Word Dokument 15.3 KB

 

Prijava:

Prijavite se na elektronski naslov institutknoll@yahoo.com

Kotizacija znaša 60€, za redne študente in brezposelne osebe pa 40€.

Ob elektronski prijavi navedete: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, zaposlitev ter podatki plačnika kotizacije.

V primeru, da ste zamudili rok za prijavo, 3.4. - nas pokličite (031-266 684) ali pošljete svoje podatke po emailu: institutknoll@yahoo.com !

 

Ustrezno kotizacijo ob prijavi nakažete na:

 

IK - Inštitut Knoll, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj

IBAN: SI56 6000 0000 0444 331 pri Hranilnici LON d.d. Kranj

BIC: HLONSI22

Kot NAMEN vpišite: II. SIMPOZIJ ter ime udeleženca oz. udeležencev.

 

 

Download
Vabilo na simpozij
vabilo in dokoncni program.pdf
Adobe Acrobat Dokument 189.0 KB
Download
Prijavnica za simpozij
PRIJAVNICA simpozij.docx
Microsoft Word Dokument 14.1 KB