SUPERVIZIJA & SVETOVANJE

za vse, ki delajo v socialnih, vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih kontekstih

 

Supervizija spodbuja tako profesionalni kot tudi osebnostni razvoj. Kot metoda poklicnega spremljanja, večanja kompetence posameznika in refleksije strokovnega dela ob vpetosti v organizacijske okvire, v katerih to delo poteka, ima v Evropi že dolgo tradicijo. Tudi v Sloveniji se vedno bolj uveljavlja kot strokovna panoga.

 

Nudimo supervizijo in svetovanje v skupinski in individualni obliki. Vabimo organizacije in podjetja k vključitvi tovrstne izobraževalne dejavnosti v svoj program; zainteresirane posameznike pa za vključitev v skupinsko supervizijo izven svojega delovnega okvira.

 

Supervizija v organizaciji je naravnana na poklicno učenje in kritično refleksijo posameznikov, ki so vključeni v proces, s ciljem, da bi učinkoviteje opravljali svojo poklicno vlogo in reševali dileme. Hkrati jim omogoča boljše razumevanje odnosov na delovnem mestu – tako v kolektivu kot tudi do strank. Redni pogovor o izkušnjah, reflektiranje in reševanje konfliktov vpliva na kvaliteto dela prav tako kot na sposobnosti soočanja in premagovanja stresa.

 

Supervizijo izvajam na osnovi Razvojno-edukativnega modela, obogateno z različnimi metodami tako imenovane Ustvarjalne supervizije.

 

Najbolj primeren okvir za skupinsko supervizijo je sledeči:

  • Proces obsega ca. 15 srečanj ter poteka v razmaku dveh do treh tednov.
  • Velikost skupine je 6 do 8 udeležencev.
  • Posamezno srečanje traja 3 pedagoške ure

Po dogovoru lahko opisan okvir delno prilagodimo vašim potrebam in željam.

 

Pri ceni se naslanjam na priporočila Socialne Zbornice Slovenije za skupinsko supervizijo: 67€/45min

Kot Inštitut izstavljamo e-račun enkrat mesečno po opravljeni storitvi.

 

Če ste zainteresirani za individualno supervizijo ali za vključitev v supervizijsko skupino izven svojega delovnega okvirja, nas kontaktirajte.

 

Supervizijo izvaja Claudia Bajs,

članica Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje.

 

Za več informacij prosim pokličite 031-266684.